بازم پاهام یخ زدن ...
یاد اون روزا افتادم
کلاس محیط زیست
دریا واسه کشتیای بی سرنشین جا نداره
پس من چرا غرق بودم , تهران که دریا نداره
ب الانم نگاه می کنم
کاش میشد جمعه رو از روزهای هفته حذف کرد
دلم تنگ شده
واسه خودم
کاش ی کی پیدا میشد ازم می پرسید
آخرین باری ک دلت خندیده کی بود ؟
اخرین باری ک کرکره مغزتو کشیدی پایین کی بود ؟
ب میز جلوم نگاه می کنم
کتاب هیدرولیک بازه
با چن تا کاغذ چرک نویس
با ی ماشین حساب ک میتونه هر معادله ای رو حل کنه غیر مغز من
ی پیش دستی هم هست ک توش کاغذ بستنی رو گذاشتم توش
بستنی ک همه جای بدنمو بی حس می کنه غیر مغزم
پاهام هنوز یخ زدن
یاد اون روزا میفتم ...


+ " دریا واسه ....تهران دریا نداره " بیت اصلی آهنگ " همسایه " محسن چاوشی هستش