وقیح‌تر از شاعری که گفته "لااقل بهتر از دو نفر آخری، تو نفر آخری، دلبرجان" خواننده‌ایه که این شعرو واسه خوندن انتخاب کرده