+ کسی ک موقع حرف زدن با کف دست بزنه تو صورتش ، مریضه مریـــض

- کی اینکارو می کنه ؟

+ ندیدین ؟ میزنه تو صورت خودش ؟ این طوری ؟

- اهان :)))))))))))))))))   {اوزوز گولسون}