موضوع : آموزش ثابت کردن سلول و دستور شرطی if در اکسل


دیگر نکات آموزشی


این آموزش‌ها رو تابستون 92 درست کرده بودم :)) نامفهوم یا گنگ بود تقصیر من نیست :))1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.