ای خودم 12

ای رامین !

ای خودم !


نزن تو ذوق کسی.

۱۷ نظر ۱۳ موافق ۰ مخالف

ای خودم 11

ای رامین !

ای خودم !


هر وقت آنلاین شدی جواب نظرات رو بده. نگو اون نمیدونه ک من کی آنلاین شدم و بعدن می نویسم. ملت مسخره تو نیستن. در ضمن، برای سین نخوردن نظرات، کامنتارو از تو خود وب نگاه نکن. آدم باش. 

۲۰ نظر ۸ موافق ۰ مخالف

ای خودم 10

ای رامین !

ای خودم !


طرف حق باش . نه دوست، نه آشنا، نه همسایه، نه فامیل، نه همشهری، نه هم سن، نه هم جنس، نه پولدار، نه قوی . فقط طرف حق باش .

۱۵ نظر ۷ موافق ۰ مخالف

ای خودم 9

ای رامین !

ای خودم !


برای اینکه بقیه ببخشنت ، تو هم باید بقیه رو ببخشی

۳ نظر ۶ موافق ۲ مخالف

ای خودم 8

ای رامین !

ای خودم !


بی دلیل معذرت خواهی نکن . "ببخشید" تکیه کلامت نباشه

۵ نظر ۵ موافق ۰ مخالف

ای خودم 7

ای رامین !

ای خودم !


تو چت نه تو متوجه احساسات اون میشی و نه اون . پس خیال پردازی های بی مورد رو بزار کنار

۵ نظر ۱۰ موافق ۰ مخالف

ای خودم 6

ای رامین !

ای خودم !


وقتی دوست نداری کسی ازت در مورد درس ات سوال بپرسه ، از کسی در مورد درسش سوال نپرس

۶ نظر ۱۲ موافق ۰ مخالف

ای خودم 5

ای رامین !

ای خودم !


تجربیات مهم زندگیت رو ، ساده در اختیار همه نزار . بزار از تو بخواهن .

۵ نظر ۸ موافق ۱ مخالف

ای خودم 4

ای رامین !

ای خودم !هر موقع که لازم دیدی ، اعتراض کن. سکوت همیشه خوب نیس

۴ نظر ۶ موافق ۰ مخالف

ای خودم 3

ای رامین !

ای خودم !


سلامتیت تو اولویته . 

۲ نظر ۶ موافق ۱ مخالف

ای خودم 2

ای رامین !

ای خودم !


به همه خوبی کن . اما به اندازه


۱۰ نظر ۴ موافق ۱ مخالف

ای خودم 1

ای رامین !

ای خودم !


وقتی با کسی روبرو شدی ک حرفتو نمی فهمه یا نمیخاد بفهمه و حرف خودشو هی تکرار میکنه ، دو راه بیشتر نداری :

1- همون لحظه بیخیال حرف زدن باهاش بشی

2- تو هم مث اون رفتار کنی و به حرفاش گوش ندی و فقط حرف خودتو بزنی

در صورت انجام کاری غیر این دو راه ، بازنده ای

۹ نظر ۶ موافق ۱ مخالف
طراح قالب : عرفـــــان | با کلی تغییرات